Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tämä on yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.


Rekisterin pitäjä ja yhteyshenkilö

ihana photography

valokuvaaja Jenni Tuikka

+358445622659

ihanaphotography@hotmail.com

y-tunnus:

2874059-6Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Yrityksen asiakas- ja laskutusrekisteri


Rekisterin tietosisältö:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

-henkilö antaa rekisterin ylläpitäjälle oikeuden antamiensa tietojen käsittelyyn asiakasrekisteriä sekä laskutusrekisteriä varten

-henkilö hyväksyy rekisterin ylläpitäjän laatiman kuvaussopimuksen, sekä -ehdot

-rekisterinpitäjä on oikeutettu asiakas- sekä laskutusrekisterin ylläpitämiseen asiakassuhteen vuoksi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin sekä asiakassuhteiden ylläpito.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Rekisterin tietolähteet:

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään asiakkailta esimerkiksi sähköpostitse, verkkosivujen lomakkeilla lähetetyistä sähköpostiviesteistä, puhelimitse, sosiaalisen median väylien kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan valokuvaajan käyttöön. Yritys ei tallenna niiden asiakkaiden yhteystietoja, joiden yhteydenotto ei johda viralliseen tarjouspyyntöön tai sopimukseen.Tietojen luovutukset:

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilön antamat tiedot tallentuvat sähköiseen laskutusohjelmaan.

Ihana photography käyttää tietojen tallentamisessa sekä kuvausvarauksia tehdessä toisinaan Vello-ajanvaraus järjestelmää. Ihana photography käyttää Pixieset kuvagalleria ohjelmaa, jonka kautta kuvavalinnat tehdään.

Ihana photography käyttää Wetransfer-ohjelmaa kuvien lähetykseen.Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta esimerkiksi sähköpostitse, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa sovitusti tietojaan. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmienavulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.